ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/11/2021 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων «Αριάδνη»
29/10/2021 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων «Daedalus»
23/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
24/09/2020 Ανακοίνωση Εκκαθάρισης περί έκδοσης απόφασης και ορισμού δικασίμου έφεσης κατά της 847_2019 απόφασης ΠΠρΑθ
11/11/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
12/07/2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων
21/11/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
11/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
26/01/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
29/09/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
10/12/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
23/12/2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
26/11/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
07/06/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
24/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ