ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11/10/2023 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων των τριών διακριτών χαρτοφυλακίων «Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής», «Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων» και «Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων.
29/10/2021 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων «Daedalus»
23/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
24/09/2020 Ανακοίνωση Εκκαθάρισης περί έκδοσης απόφασης και ορισμού δικασίμου έφεσης κατά της 847_2019 απόφασης ΠΠρΑθ
11/11/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
12/07/2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων
21/11/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
11/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
26/01/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
29/09/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
10/12/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
23/12/2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
26/11/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
07/06/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
24/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ