ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

04.04.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/1/4.4.2016 ΕΠΑΘ ΤτΕ (ΦΕΚ Β΄925/5.4.2016)
18.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ.Συνεδρίασης 7/θέμα 3/18.1.2013 ΕΜΕ ΤτΕ, 60/1/18.1.2013 ΕΠΑΘ ΤτΕ (ΦΕΚ Β΄ 76/18.01.2013)
18.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2124/Β.95/18.1.2013 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΦΕΚ Β΄74/18.01.2013)
17.12.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 5548/25/17.12.2011 ΕΠΑΘ ΤτΕ (ΦΕΚ Β΄ 2856/17.12.2011)