ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ (PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.)
Δ/νση: Γραβιάς 3 & Γρανικού|15125| Μαρούσι
Τηλ.Κέντρο: +30 2130887000
Website: http://www.ttusl.gr
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΤ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Δ/νση: Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, Κτίριο Γ1|11526| Αθήνα